Cristuru Secuiesc Cristuru Secuiesc Società

Kereszturi: i prodotti caseari di Cristuru

Kereszturi è una fabbrica di prodotti caseari con sede a Cristuru Secuiesc, in Harghita. La storia di Kereszturi è la storia degli allevatori della zona; è fatta di famiglie, lavoro…